wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

Sklep internetowy www.bikoz.com.pl prowadzony jest przez more4fashion Andrzej Matysiak o numerze NIP: 779-199-03-90, REGON: 639662031, VAT EU PL: 779-199-03-90, numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski S.A. 36 1050 1520 1000 0090 7912 1027, z siedzibą w: 62-081 Baranowo, ul. Złota 27, telefon kontaktowy: 882 587 101.

 

I. Postanowienia ogólne
 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny www.bikoz.com.pl
 2. Zamówienia w sklepie mogą składać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 3. Osoby dokonujące zakupów w Sklepie Internetowym, to osoby fizyczne składające zamówienia i zawierające umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsumenci) oraz inne podmioty (Klienci biznesowi).
 4. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym to produkty fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta. W przypadku zakupu przez Konsumenta termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia, kiedy rzecz została Klientowi wydana, a w przypadku Klienta biznesowego – rok. Aby zrealizować uprawnienia wynikające z gwarancji Klient przedstawi dokument zakupu.
 5. Ceny znajdujące się na stronie sklepu przy oferowanych produktach są cenami brutto i zawierają 23% podatek VAT, chyba że zaznaczono inaczej. Ceny podawane są w złotych polskich. Nie zawierają one informacji na temat kosztów przesyłki.
 6. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiany cen produktów nie wpływają na zmianę ceny określonej w złożonym uprzednio przez Klienta zamówieniu.
 7. Korzystanie ze sklepu internetowego www.bikoz.com.pl oraz dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją w całości poniższego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
II. Rejestracja i logowanie
 1. Warunkiem dokonywania zakupów w sklepie jest rejestracja (utworzenie) konta użytkownika. Rejestracja ma na celu uzyskanie przez sprzedawcę danych niezbędnych do zrealizowania umowy, usprawnienie komunikacji z Klientem podczas procedury realizacji zamówienia oraz ułatwienie i skrócenie czasu składania ewentualnych kolejnych zamówień.
 2. Rejestracja (utworzenie konta w sklepie) jest w pełni darmowa oraz dobrowolna.
 3. Aby utworzyć konto należy wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy towarów oraz ustalić własne hasło do logowania.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 5. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Po zalogowaniu Klient posiada w każdej chwili wgląd w swoje dane oraz posiada możliwość ich zmiany korzystając z zakładki "Moje Konto".
 6. Klient wysyłając formularz rejestracyjny tym samym oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował poniższy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówień.
 7. Po dokonaniu rejestracji Klient może zalogować się do sklepu internetowego www.bikoz.com.pl przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail oraz hasła.
III. Procedura składania zamówień
 1. W sklepie można składać zamówienia 24 godziny na dobę korzystając z adresu www.bikoz.com.pl
 2. Klient kompletuje zamówienie przeglądając produkty znajdujące się w sklepie i wybierając opcję "Dodaj do koszyka" na stronie produktu. W momencie gotowości do złożenia zamówienia należy skorzystać z linku "Do kasy"  znajdującego się na stronie Koszyka.
 3. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania i edytowania zawartości swojego koszyka (dodawanie i usuwanie produktów oraz zmienianie ilości danego produktu w koszyku).
 4. W Koszyku (podsumowaniu zamówienia) znajdują się wybrane wcześniej przez Klienta produkty i informacja na temat całkowitej wartości zamówienia. Korzystając z przycisku "Do kasy" Klient wskazuje.
 5. Adres dostawy, na jaki mają być dostarczone wybrane wcześniej produkty sposób dostawy formę płatności.
 6. Dokonanie powyższych czynności oznacza złożenie zamówienia w sklepie i zawarcie umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem. Na adres e-mail Klienta zostanie przesłana wiadomość zawierająca podsumowanie zamówienia i potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji.
IV. Realizacja zamówienia
 1. Poprzez kliknięcie w ikonę „Złóż zamówienie” Klient akceptuje ofertę zgodnie z jej opisem i ceną oraz wyraża zgodę na realizację transakcji w sposób określony Regulaminem.
 2. Wiążąca dla Stron Transakcji jest cena widniejąca przy towarze w momencie złożenia zamówienia.
 3. Obsługa sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy i zdjęcia umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością.
 4. Realizacja wszystkich zamówień wykonywana jest starannie, dokładnie i w odpowiednio możliwie najkrótszym terminie. Zamówienia będą przyjmowane do realizacji najpóźniej w terminie do 3 dni po złożeniu przez Klienta zamówienia.
 5. Sprzedający wraz z towarem wysyła dokument poświadczający zakup zgodnie z danymi podanymi w formularzu zakupu (paragon fiskalny lub, na żądanie, faktura VAT).
 6. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia Klienta spowodowanej brakiem którejkolwiek pozycji z zamówienia, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę zamówienie zostanie zrealizowane bez brakujących pozycji. W innym przypadku, zamówienie nie zostanie zrealizowane i - gdy dokonano przedpłaty - całość otrzymanej kwoty zostanie zwrócona Klientowi.
 7. Zamówienia w sklepie nie będą realizowane w przypadku błędnie wypełnionego formularza zamówienia bądź w przypadku podania niekompletnych lub nieprawidłowych danych osobowych, w tym błędnego lub niekompletnego adresu dostawy towarów.

V. Płatność i dostawa

 1. Sklep internetowy www.bikoz.com.pl umożliwia dokonywanie płatności elektronicznych (za pomocą przelewu internetowego, karty płatniczej lub karty kredytowej) za zamówione produkty za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności oferowanego przez PayU S.A. ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań.
 2. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności pracownika firmy kurierskiej czy przesyłka nie jest uszkodzona oraz czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem.
 3. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.
 4. Koszt przesyłki kurierskiej wynosi 15 zł.  Koszt przesyłki kurierskiej pobraniowej wynosi 20 zł.

VI. Wymiana towaru

 1. W przypadku gdy Klient zakupił towar w niewłaściwym rozmiarze, Sklep Internetowy umożliwia Klientom wymianę zakupionych towarów, o ile dostępny jest towar w interesującym go rozmiarze.
 2. Wymianie podlegają jedynie towary, które są kompletne, co do których Klient posiada dowód zakupu.
 3. Aby dokonać wymiany towaru na właściwy rozmiar należy skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@bikoz.com.pl i ustalić czy właściwy rozmiar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego.
 4. Aby wymienić towar należy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zakupionych towarów nadać przesyłkę z towarem do wymiany na adres: more4fashion, ul. Złota 27 62-081 Baranowo.

VII. Warunki reklamacji towarów

 1. Reklamacje - zgłoszenie niezgodności zakupionego towaru z umową - będą rozpatrywane na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów w Rzeczpospolitej Polskiej. Reklamowane towary należy dostarczyć na adres prowadzenia działalności Sprzedającego.
 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie reklamowanego towaru na adres firmy z dołączonym potwierdzeniem zakupu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru na adres firmy.
 3. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie wymieniony na nowy bądź - gdy to możliwe - naprawiony, a następnie odesłany na koszt sklepu na adres Klienta. W momencie, gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, sklep zwróci Klientowi pieniądze na wskazany przez niego rachunek bankowy.

VIII. Odstąpienie od umowy sprzedaży / zwrot produktów

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) kupionego towaru.
 2. Zwracany towar powinien być kompletny i w stanie niezmienionym po jego otrzymaniu. Do zwracanego towaru należy dołączyć dokument zakupu (paragon lub fakturę vat). Koszt zwrotu towaru ponosi Klient. W przypadku zwrotu towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby firmy: more4fashion, ul.Złota 27; 62-081 Baranowo.
 3. Klient będący konsumentem, może odstąpić od umowy zawartej z more4fashion Andrzej Matysiak w ramach sklepu internetowego „BIKOZ concept store” bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni, licząc od dnia wydania mu towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie winno zostać złożone lub przesłane na adres: more4fashion ul. Złota 27; 62-081 Baranowo. W razie odstąpienia od umowy - umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 4. Z uwagi na charakter towaru, majtki, figi od bikini, jednoczęściowe stroje kąpielowe oraz skarpetki nie podlegają zwrotowi.

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Zakładając konto w Sklepie Internetowym (dokonując rejestracji) Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez more4fashion Andrzej Matysiak swoich danych osobowych podanych w formularzu w celu realizacji zamówienia, tj. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji złożonego zamówienia w oparciu o niniejszy Regulamin.
 2. Administratorem danych osobowych jest more4fashion Andrzej Matysiak, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszym Regulaminem.
 3. W przypadku płatności elektronicznych, obsługę transakcji realizuje spółka PayU S.A. w ramach systemu płatności „PayU.pl” , która administruje dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z systemu oraz przetwarzania danych osobowych dostępne są w serwisie www.payu.pl dla systemu płatności „PayU.pl”.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania w drodze komunikacji elektronicznej oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

X. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 2. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.
 

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl